Urloplandia

Twoje źródło informacji o ciekawych atrakcjach i wygodnych noclegach w Polsce.

Grawitacja, zjawisko fizyczne polegające na wzajemnym przyciąganiu się wszystkich ciał, wszelkich mas i innych postaci energii

Grawitacja to jedna z fundamentalnych sił natury, która od wieków intryguje i fascynuje naukowców, a także stanowi kluczowy element naszego zrozumienia wszechświata. To siła, która rządzi ruchem ciał nie tylko na Ziemi, ale również we wszystkich zakątkach kosmosu. W tym artykule przyjrzymy się grawitacji, jej historii i wpływowi na nasze życie oraz naszą wiedzę o wszechświecie.

Historia Grawitacji

Historia zrozumienia grawitacji sięga starożytności, ale przełom w naszej wiedzy nastąpił w XVII wieku, dzięki Sirowi Isaacowi Newtonowi. To on sformułował prawa grawitacji i stworzył matematyczne równania, które opisują ruch ciał masowych. Jedno z jego najważniejszych odkryć to prawo powszechnego przyciągania, które głosi, że każde ciało we wszechświecie przyciąga inne ciało siłą, proporcjonalną do ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi.

W XX wieku Albert Einstein stworzył teorię względności, która znacząco poszerzyła naszą wiedzę na temat grawitacji. Teoria ta opisuje grawitację jako zakrzywienie przestrzeni-czasu przez obiekty o masie. Dzięki temu stworzył nowy sposób rozumienia grawitacji i przewidział m.in. zakrzywienie światła w polu grawitacyjnym, co zostało potwierdzone eksperymentalnie.

Działanie Grawitacji w Naszym Życiu

Grawitacja to siła, która wpływa na nasze życie na co dzień. Dzięki grawitacji jesteśmy przytwierdzeni do powierzchni Ziemi, a przedmioty spadają na ziemię z określoną prędkością. Grawitacja wpływa na ruch planet, gwiazd i całych galaktyk. To dzięki grawitacji Ziemia krąży wokół Słońca, a Księżyc wokół Ziemi.

Grawitacja odgrywa kluczową rolę w kosmicznych badaniach. Kosmiczne teleskopy i sondy wykorzystują grawitację planet do swojego poruszania się i zbierania danych o kosmosie. Zrozumienie grawitacji pozwala na planowanie misji kosmicznych, obliczanie trajektorii i badanie obiektów kosmicznych.

Dziś i Jutro

Nasza wiedza na temat grawitacji ciągle się rozwija. Wciąż pozostaje jednym z kluczowych obszarów badań w fizyce. Naukowcy próbują zrozumieć bardziej skomplikowane aspekty grawitacji, takie jak czarne dziury i ciemna materia, które stanowią tajemnicę wszechświata.

Obecnie jednym z najważniejszych celów badań jest stworzenie teorii wszystkich, która połączy grawitację z innymi fundamentalnymi siłami natury. To wyzwanie, które może zmienić nasze zrozumienie wszechświata i pomóc w rozwikłaniu niektórych największych tajemnic kosmosu.

Jaki jest wzór na siłę grawitacji?

Wartość siły grawitacji można obliczyć ze wzoru: F=G(m1 m2) /r2 gdzie: G[N m ⋅ 2 kg2] – stała grawitacji; m1, m2[kg] – masy ciał; r [m]– odległość między środkami mas ciał. Siła grawitacji pełni funkcję siły dośrodkowej w ruchu planet wokół Słońca.

Ponieważ siła ta jest proporcjonalna do odległości od osi obrotu, stąd największą wartość osiąga na równiku. Ponieważ siła odśrodkowa ma tu zwrot przeciwny do siły grawitacji, przyspieszenie ziemskie na równiku osiąga najmniejszą wartość.

Grawitacja to nie tylko siła, która utrzymuje nas na Ziemi. To również fundamentalny element naszego zrozumienia kosmosu. Dzięki pracy wielu naukowców i badaczy grawitacja pozostaje jednym z najważniejszych obszarów badań w nauce, które wciąż nas fascynuje i prowadzi do nowych odkryć.

W Stanach Zjednoczonych wiem o dwóch podobnych. Są to kręgi o średnicy około 50 metrów, w których występują anomalie grawitacyjne. Jedno miejsce to Mystery Spot koło Santa Cruz w Kalifornii, a drugie to Wir Oregoński koło Grants Pass w Oregonie. Wrażenia są identyczne. Grawitacja powoduje, że osoby znajdujące się w kręgu czują się, jakby znajdowały się w innym świecie. Nic tu nie pasuje, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Grawitacja przyciska nas do ziemi i nie możemy utrzymać pionu. Aby się nie przewrócić, musimy odchylić się w kierunku osi kręgu ok. 10 stopni. Doznajemy iluzji optycznej. W zależności od miejsca, w którym stoimy, wydajemy się mniejsi niż w rzeczywistości, bądź więksi. Można to sprawdzić, stając dla porównania z osobą innego wzrostu i wtedy przekonamy się, że np. mniejsza od nas wzrostem osoba po zamianie miejsc okazuje się od nas wyższa. Wszystko to powoduje zawrót głowy. Żelazna kula o wadze 14 kilogramów, która wisi na łańcuchu, podwieszonym do stropu jest odchylona wyraźnie od pionu i podważa prawa fizyczne. Strzępki papieru rzucone w powietrze wirują, zanim spadną na ziemię, a kulka położona na podłodze samoczynnie toczy się do środka kręgu. Pion i poziom – te określenia tutaj nie obowiązują.

Dziwnie zachowuje się też przyroda. Gałęzie drzew pochylone są ku dołowi, a pnie ku magnetycznej północy, chociaż nieopodal rosną najzupełniej normalnie. Zmienia też położenie pagórek położony w tym tajemniczym miejscu. Ptaki i zwierzęta omijają z daleka ten teren.

W Polsce jest kilka miejsc, w których np. samochody na luzie jadą samoczynnie pod górkę. Tłumaczone to jest złudzeniem, ale trudno złudzeniem nazwać ulicę Strażacką w Karpaczu, gdzie są liczne punkty odniesienia. Po przeczytaniu tego artykułu trudno już mieć złudzenia.

Z.W.

 

Ładuję stronę