Urloplandia

Twoje źródło informacji o ciekawych atrakcjach i wygodnych noclegach w Polsce.

Wieża Babel, miejsce, gdzie spotykają się ludzie mówiący różnymi językami

Pieter Brueghel
Marten van Valckenborch
Pieter Brueghel
Hendrick van Cleve
Pieter Brueghel
Lucas van Valckenborch
W Biblii, w Księdze Rodzaju opisana jest historia Wieży Babel. Jak głosi Biblia, kiedyś cała ludzkość mówiła jednym językiem. Ponieważ przemieszczali się oni z miejsca na miejsce, nigdy nie zakładali stałych osiedli. Było tak, dopóki nie dotarli na równinę w kraju Szinear.
Widocznie coś im odpowiadało i dlatego postanowili się tam osiedlić. Zaczęli wypalać cegły do budowy miasta. Kiedy już zgromadzili ich wielką ilość, oprócz miasta zaczęli budować wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Zamiast zaprawy stosowano do łączenia cegieł smołę. Wieża powinna być tak wysoka, aby była z daleka widoczna, i aby ludzkość nie rozproszyła się po całej ziemi.
Pan zstąpił z niebios, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali ludzie. Zobaczył i postanowił pomieszać im języki, zamiast jednego, którym się porozumiewali, aby jeden nie rozumiał drugiego. Dał im w ten sposób nową możliwość do postępu i impuls, aby ludzkość rozproszyła się po całym świecie.
Budowa miasta i wieży nie została dokończona, a miasto i wieża otrzymała nazwę: Babel (od języka hebrajskiego oznaczającego pomieszanie).
Wyrocznia Sybilli podaje, że Pan Bóg zniszczył tę wieżę olbrzymim wiatrem.

Gdzie znajduje się to miejsce? Prawdopodobnie niedaleko Babilonu nad Eufratem na terenie dzisiejszego Iraku znajduje się budowla z cegieł spojonych asfaltem o wysokości 46 metrów. Czyżby to pozostałości po dawnej wieży Babel?

Historia ta inspirowała artystów do przedstawiania swoich wizji co do tego, jak ona wyglądała. Poniżej przedstawiamy kilka dzieł znanych malarzy.

Z.W.


 

 

Ładuję stronę