Urloplandia

Noclegi, atrakcje turystyczne i gastronomia w Polsce - urloplandia.pl

Trąba Boża

     Tuba Dei, czyli Trąba Boża jest największym średniowiecznym dzwonem w Polsce i jednym z największych kołysanych dzwonów w Europie. Znajduje się w Bazylice Katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu.

      Odlany został przez toruńskiego ludwisarza Marcina Schmidta i zawieszony w 1500 roku. Przez 21 lat, do momentu powstania Dzwonu Zygmunta był największym w Polsce. Teraz jest trzeci co do wielkości, ponieważ w 2000 roku poświęcony został największy w Polsce, Dzwon Maryja Bogurodzica w Licheniu.

     Ozdobiony jest czterema płaskorzeźbami: św. Jana Chrzciciela, św. Jana Ewangelisty, św. Barbary, patronki ludwisarzy i św. Katarzyny. Pod koroną znajduje się skrót łacińskiego napisu, w rozwinięciu:
ANNO DOMINI MVC XXII DIE SEPTEMBRIS EGO TUBA DEI IN LAUDEM DEI ET SANCTORUM JOHANNIS BAPTISTAE ET EVANGELISTAE PATRONORUM HUIUS TEMPLI FUSA SUM. W tłumaczeniu na język polski: Roku Pańskiego 1500 22 dnia września ja, Trąba Boża, ku chwale Boga i Świętych Janów Chrzciciela i Ewangelisty, patronów tej świątyni, zostałam odlana.

     Używany jest tylko kilka dni w roku, na specjalne okazje. Aby go rozkołysać potrzeba siły 4 silnych mężczyzn. Technika jest pokazana na załączonym filmie.

     Dzwon waży 7.238 kilogramów, a jego serce 200 kilogramów. Wysokość z koroną - 2 metry, a średnica u dołu 2,27 metra. Ton uderzeniowy: as°.

     Możemy posłuchać jak dzwoni.

Z.W.

Ładuję stronę