Urloplandia

Twoje źródło informacji o ciekawych atrakcjach i wygodnych noclegach w Polsce.

Skara Brae

      Skara Brae położone jest na największej wyspie (Mainland) szkockiego archipelagu Orkady. Jest najlepiej zachowanym osiedlem neolitycznym i od 1999 roku wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

     Osiedle prawdopodobnie zamieszkane było od roku 3100 p.n.e. przez 600 lat. Opuszczone zostało przypuszczalnie ze względu na zmianę warunków klimatycznych. Zachowało się, ponieważ aż do 1850 roku ukryte było pod wydmami. Dopiero w wyniku sztormów i wiatrów zostało odsłonięte.

     Osada składa się z ośmiu kamiennych domostw połączonych ze sobą kamiennymi tunelami. Teraz te tunele są odkryte.  Każde z domostw składa się z dużej izby z umieszczonym na środku paleniskiem. Niektóre posiadają dodatkowo boczne alkowy. Umeblowanie było również kamienne. Skonstruowano prymitywny system kanalizacji.

     Ludność miejscowa zajmowała się hodowlą bydła i owiec, rybołówstwem, rolnictwem i łowiectwem. Przetrwały narzędzia wykonane z kości zwierząt.

     Zdjęcia poniżej przedstawiają wygląd aktualny osiedla, jak i rekonstrukcję jak wyglądało onegdaj.

Z.W. 

 

rekonstrukcja
Ładuję stronę