Urloplandia

Twoje źródło informacji o ciekawych atrakcjach i wygodnych noclegach w Polsce.

Rzeźby skalne w Dazu

     W powiecie Dazu, na obszarze miasta wydzielonego Chongqing w Chinach znajduje się zadziwiające miejsce. W 75 stanowiskach archeologicznych znajduje się tam kilkadziesiąt tysięcy posągów i rzeźb skalnych. Najstarsze z nich pochodzą z 650 r., z  okresu dynastii Tang. W IX i X wieku powstała większość z nich. Stawiali je tam nie tylko władcy, ale również urzędnicy państwowi, szlachta, osoby duchowne i zwykli poddani. Są to rzeźby religijne i łączą w sobie elementy sztuki buddyjskiej, taoistycznej i konfucjańskiej. Ostatnie rzeźby stawiano tam pod koniec XIX wieku.

     Zgromadzone są one na dwóch wzgórzach: Bei Schan, czyli Północne Wzgórze i Baoding Shan, po polsku Wzgórze z Wierzchołkiem Skarbów.  To drugie wzgórze zawiera 125 metrowy odcinek skały, w którym wyrzeźbiono monumentalne postacie. Najważniejszą z nich jest leżący Budda, mający 31 metrów długości i 5 metrów wysokości i rzeźba Avalokiteśvary o tysiącu ramion. Pozostałe to sceny z życia codziennego, buddyjscy mędrcy i postacie historyczne. Te posągi powstały pomiędzy 1179 a 1249 r.

     W 1999 roku obszar ten wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

     Poniższe zdjęcia przedstawiają niektóre z rzeźb. Prawda, że sprawiają niesamowite wrażenie?

Z.W.

    

rzeźba Avalokiteśvary o tysiącu ramion
Ładuję stronę