Urloplandia

Twoje źródło informacji o najciekawszych atrakcjach i wygodnych noclegach w Polsce.

Pierwszy Świat

     Pojęcie to powstało w czasie trwania tzw. zimnej wojny. W roku 1952 francuski demograf i socjolog Alfred Sauvy, w nawiązaniu do pamfletu księdza Emmanuela-Josepha Sieyèsa "Czym jest stan trzeci?" , który stał się jednym z przyczynków do wybuchu Rewolucji Francuskiej, wprowadził pojęcie Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Świata.

     Pierwszym Światem nazwał ówczesne bogate państwa kapitalistyczne, związane z wolnym rynkiem, dużym udziałem własności prywatnej w gospodarce państwowej i niewielkim interwencjonizmem ze strony państwa.

     Drugi Świat to państwa socjalistyczne, z gospodarką centralnie planowaną, własnością państwową i ideologią egalitaryzmu.

     Trzeci Świat to państwa biedne, ze słabym uprzemysłowieniem, z dominacją form społeczeństwa tradycyjnego, często o tradycji postkolonialnej.

     Jakie państwa należały do poszczególnych Światów nie muszę wymieniać, ponieważ wszyscy doskonale je znają. Po jakimś czasie, w procesie rozwoju społecznego, Pierwszy i Drugi Świat powoli upodobnił się do siebie. Zresztą pojęcie to nie upowszechniło się. Inaczej było i jest z Trzecim Światem. Do dzisiaj mówiąc o Trzecim Świecie, lub raczej o państwach Trzeciego Świata, mówimy o biednych, zacofanych krajach. Pojęcie to obowiązuje nadal i jest popularne.

     Poniżej zamieszczamy mapę świata z ówczesnym podziałem na kraje Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Świata.

Z.W.

Pierwszy Świat
Pierwszy Świat niebieski, Drugi Świat czerwony, Trzeci Świat zielony
Pierwszy Świat
Pierwszy Świat
Pierwszy Świat
Pierwszy Świat
Pierwszy Świat
Drugi Świat
Drugi Świat
Drugi Świat
Trzeci Świat
Trzeci Świat
Trzeci Świat
Ładuję stronę