Urloplandia

Twoje źródło informacji o ciekawych atrakcjach i wygodnych noclegach w Polsce.

Najsłynniejsi dekapitowani

     Dekapitacja to pozbawienie człowieka głowy poprzez jej ścięcie. Jako narzędzie tej operacji służy topór, miecz, lub inne ostre narzędzie. Również gilotyna, która została zaprojektowana, by usprawnić i podnieść wydajność ścinania głów w czasie rewolucji francuskiej przez chirurga Josepha Ignacego Guillotin, od którego nazwiska wzięła swoją nazwę.
     Właściwe gilotynę wymyślił inny lekarz, Antoine Louis, aby ścięcie głowy było bardziej humanitarne. Zdarzało się, że podczas egzekucji za pomocą ręcznego narzędzia mogło się ono omsknąć i trzeba było poprawiać drugi raz, przez co cierpieli skazańcy. Jako ciekawostkę należy podać, że niespotykany sposób dekapitacji przez urwanie sobie głowy wymyślił jeden z Polaków. Obwiązał sobie głowę linką i wsiadł do samochodu. Po dodaniu gazu ruszył w szybkim tempie i oderwał sobie głowę od tułowia.
     Najsłynniejszymi dekapitowanymi byli:
Bartłomiej Apostoł - jeden z dwunastu apostołów, męczennik, który najpierw był męczony, potem rozpięty na krzyżu głową w dół, obdarty ze skóry i wreszcie ścięty.
Anna Boleyn - królowa Anglii i Irlandii, druga żona Henryka VIII Tudora. Ścięta 19 maja 1536 roku przez specjalnie na tę okazję sprowadzonego francuskiego mistrza miecza  Jeana Rombauda.
Bonifacy z Tarsu - św. Bonifacy, jeden z trzech zimnych ogrodników. Zamordowany w mieście Tars, kiedy zobaczył tortury na chrześcijanach przyznał się, że też jest chrześcijaninem. Został za to skazany na śmierć. Najpierw bito go tak, że mięso odchodziło od kości, do gardła wlano mu rozpaloną cynę, ale świętemu nie uczyniło to szkody. Następnego dnia wrzucono go do kotła z wrzącą żywicą, ale też bezskutecznie. Dopiero wówczas ścięto go mieczem, a z rany wypływała krew i mleko.
Archibald Campbell, Pierwszy Markiz Argyll - przywódca szkockiego klanu Campbell, był szefem rządu szkockiego. Skazany za zdradę stanu, wyrok poprzez ścięcie wykonano 27 maja 1661 roku. Głowę zatknięto na ostrzu dzidy, a zwłoki wrzucono do jeziora Holy Loch.
Charlotte Corday d'Armont - 13 lipca 1793 roku zasztyletowała Jean-Paul Marata, jednego z przywódców rewolucji francuskiej. Za ten czyn została zgilotynowana cztery dni później w czerwonym woalu ojcobójczyni.
Thomas Cromwell - łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Cromwell był pośrednikiem małżeństwa Henryka VIII z jego czwartą żoną, Anną z Kleve. Według Henryka małżeństwo było nieudane, więc zostało anulowane, a swat został za to skrócony o głowę. 
Georges Danton - jeden z przywódców rewolucji francuskiej. Jako dziecko kopnięty został kilkakrotnie w głowę przez rozjuszonego byka, co zdeformowało mu głowę na całe życie. W czasach terroru jakobińskiego poróżnił się z Maximilienem de Robespierrem, który oskarżył go o zdradę stanu. Został zgilotynowany 5 kwietnia 1794 roku. Przed egzekucja miał powiedzieć katu:  „Nie zapomnij pokazać im mojej głowy. Warta jest tego”.
Elżbieta Burbon - była najmłodszą córką Ludwika Ferdynanda, delfina Francji i jednocześnie siostrą królów Francji: Ludwika XVI, Ludwika XVIII i Karola X Burbona. Nic więc dziwnego, że w czasie rewolucji francuskiej została oskarżona o zdradę kraju i zgilotynowana.
Święta Filomena - żyła w czasach cesarza rzymskiego - Dioklecjana, który chciał ją zniewolić w wieku 13 lat. Cesarzowi się nie odmawia, ale ona złożywszy wcześniej śluby czystości została wierna swym postanowieniom. Została za to skazana na śmierć męczeńską poprzez ubiczowanie, ale była cudownie uzdrowiona. Wrzucona z kotwicą u szyi do wód Tybru, została znowu cudownie ocalona. Nie pomogło również przeszycie gradem strzał przez łuczników. W końcu 10 sierpnia 302 roku, w piątek została ścięta toporem katowskim. 
Katarzyna Howard - piąta żona króla Anglii, Henryka VIII. 13 lutego 1542 została ścięta w twierdzy w Tower za zdradę w postaci códzołóstwa.
Jakub Większy Apostoł - jeden z dwunastu apostołów. Skazany przez Heroda Agryppę I na ścięcie mieczem. Apostoł przed śmiercią żałował swego kata, który był tak wzruszony, że nawrócił się na wiarę chrześcijańską.
Jan Chrzciciel - urodzony pół roku przed Jezusem Chrystusem, dokonał Jego chrztu na rzece Jordan. Wtrącony do więzienia za jawną krytykę małżeństwa Heroda Antypasa z Herodiadą. Ta ostatnia doprowadziła do stracenia Jana Chrzciciela. Rzekomo Antypas był tak urzeczony tańcem Salome, córki Herodiady, że postanowił spełnić każde jej życzenie. Herodiada podpowiedziała Salome, żeby sobie zażyczyła głowy Jana Chrzciciela.          
Święty Jerzy - był żołnierzem armii rzymskiej. Kiedy po otrzymaniu rozkazu prześladowania chrześcijan odmówił jego wykonania, sam postawił się w sytuacji prześladowanego. Po torturach zabity poprzez ścięcie, 23 kwietnia 303 lub 305 roku pod murami miejskimi Nikomedii.
Rozalia Lubomirska - polska księżna, córka hrabiego Jana Mikołaja Chodkiewicza. Po wyjeżdzie do Francji została oskarżona za utrzymywanie kontaktów z dworem Marii Antoniny i zgilotynowana. Jako duch pokazuje się w pałacu Lubomirskich w Opolu Lubelskim.
Ludwik XVI Burbon - król Francji. W czasie rewolucji francuskiej przemianowany na obywatela Kapeta, a potem skazany na śmierć. Wyrok poprzez zgilotynowanie wykonano 21 stycznia 1793 roku.
Maria Antonina Austriaczka - królowa Francji zgilotynowana również w czasie rewolucji francuskiej 16 października 1793 roku.
Paweł z Tarsu - święty Paweł, zwany Apostołem Narodów. Zgładzony w czasie prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Nerona. Jako obywatel Rzymu przysługiwał mu łagodniejszy sposób śmierci, dlatego zamiast rozszarpania przez dzikie zwierzęta został ścięty.
Maximilien de Robespierre - chciałoby się powiedzieć: nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Jeden z czołowych przywódców rewolucji francuskiej. Dzięki niemu wielu znakomitości trafiło na szafot. Nie ominęło to również jego. 28 lipca 1794 roku ostre ostrze gilotyny przerwało jego żywot.
Zawisza Czarny z Garbowa - jeden z najznamienitszych polskich rycerzy. Zginął 12 czerwca 1428 roku po dostaniu się do niewoli tureckiej. W czasie sporu pomiędzy dwoma janczarami, którego z nich jest jeńcem, jeden z nich wyciągnął szablę i odciął Zawiszy głowę.
     Oczywiście nie są to wszyscy najznamienitsi, którzy zostali skróceni o głowę, ale trudno przecież wszystkich wymienić. Pochodzą z różnych epok, są z różnych stanów i mają różną płeć; lecz łączy ich na pewno jedno: moment śmierci przez dekapitację.
Z.W
 
 
ceremonia dekapitacji
Batłomiej Apostoł
Anna Boleyn
Bonifacy z Tarsu
Archibald Campbell
Charlotte Corday d'Armont po morderstwie
egzekucja Charlotte Corday d'Armont
Thomas Cromwell
Georges Danton
Elżbieta Burbon
Święta Filomena
Katarzyna Howard
Jakub Większy Apostoł
Andrea Solari - głowa Jana Chrzciciela
Benozzo Gozzoli - taniec Salome
meczet Umajjadów w Damaszku - tu złożono głowę Jana Chrzciciela
Święty Jerzy
Rozalia Lubomirska
Ludwik XVI Burbon
Maria Antonina Austriaczka
Paweł z Tarsu - święty Paweł, ikona Andreja Rublowa
Maximilien de Robespierre
Zawisza Czarny z Garbowa
Ładuję stronę