Urloplandia

Twoje źródło informacji o najciekawszych atrakcjach i wygodnych noclegach w Polsce.

Mnisi z klasztoru Drepung

      Klasztor Drepung jest jednym z trzech najwiekszych klasztorów buddyzmu tybetańskiego. Znajduje się 5 kilometrów od przedmieść stolicy Tybetu - Lhasy, na wysokości 3.800 m. npm. Jego nazwa oznacza "Kopiec Ryżu"

     Na początku XX wieku w klasztorze tym mogło przebywać nawet 10.000 mnichów. Teraz, dzięki ograniczeniom, które narzucił rząd chiński jest ich tylko kilkaset. Na jego terenie znajdował się uniwersytet przeznaczony dla mnichów.

     Z tamtych czasów przetrwał ciekawy zwyczaj dysputy teologicznej, odbywającej się w ogrodzie klasztoru. Dysputa jest przeprowadzana w grupach, w których jeden, lub dwóch mnichów usiłuje przekonać pozostałych o słuszności swoich racji. Mnisi ci stoją i nie tylko oracją, ale również gestami zachęcają do uwierzenia w swoje przekonania pozostałych. W czasie tej dysputy uderzają stopą o ziemię i jednocześnie dłońmi, a potem wyciągniętą przed siebie ręką niejako zmuszają słuchających do przyjęcia ich poglądów. Trudno jest przekonać kogoś np. do teorii: ile ognia mieści się w bryłce lodu, a takie filozoficzne dysputy się tutaj odbywają. Dyskusja wciąga mnichów, ale jest jednocześnie dużą atrakcją dla turystów odwiedzających klasztor.

     Poniżej zamieszczamy zdjęcia z tej wciągającej dysputy.

Z.W.

    

Ładuję stronę