Urloplandia

Noclegi, atrakcje turystyczne i gastronomia w Polsce - urloplandia.pl

Imiona słowiańskie żeńskie

     Jakie dawniej nadawano imiona dla dziewczynek? Może większość wyda nam się nieco dziwna, ale niektóre pozostały, np.: Bogumiła, Bogusława, Bożena, Bronisława, Kazimiera, Milena, Mirosława, Sława, Wiesława. 

     Poniżej przytoczymy te dzisiaj bardzo rzadkie. Może jeszcze się przyjmą? Przecież wszystko jest tylko kwestią zwyczaju.

Bogdała      - staropolskie imię żeńskie i męskie, złożone z członów Bog- („Bóg”, „Boga”, ale pierwotnie „los, dola, szczęście”) i -dała („dać”). Prawdopodobnie oznaczało „niech los da”, por. bodaj – „niechby, oby”.
Bogdała imieniny obchodzi 7 maja.

Boguwola     - staropolskie imię żeńskie, złożone z członu Bogu- („Bóg”, ale pierwotnie „los, dola, szczęście”) i -wola („wola”). Imię to mogło więc powierzać córkę w opiekę dobremu losowi.
Boguwola imieniny obchodzi 28 stycznia i 8 grudnia.

Bolemira      - żeński odpowiednik imienia Bolemir, nienotowany w dawnych źródłach. Znaczenie imienia: "pragnąca pokoju".
Bolemira imieniny obchodzi 9 września.

Bożeciecha  - żeńska forma imienia Bożeciech. Znaczenie imienia: "ta, która jest pociechą boga".
Bożeciecha imieniny obchodzi 14 marca.

Ciechosława - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Ciecho- ("uciecha, pociecha") i -sława ("sława"). Imię to mogło oznaczać "sławiąca radość".                                                                                                                            Ciechosława imieniny obchodzi 30 czerwca i 4 grudnia.

Częstobrona  - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Często- ("często") i -bron/a ("bronić się"). Mogło ono oznaczać "tę, która często się broni", czy też "tę, której się często udaje obronić". Notowane w Polsce od średniowiecza, także w formie Częstobronka.
Przykładowe dawne zdrobnienia: Częstocha, Częstochna, Częstorka.
Częstobrona imieniny obchodzi 3 października.

Dadzboga      - staropolskie imię żeńskie, złożone z członu Dadz ("daj") i -boga ("Bóg", ale pierwotnie "los, dola, szczęście"). Prawdopodobnie oznaczało wezwanie do losu: "daj, losie [późn. daj Bóg]".
Dadzboga imieniny obchodzi 29 września.

Dalebora        - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Dale- ("daleko", może też "oddalać") i -bora ("walka"). Oznaczałoby więc "tę, która pozostaje daleko od walki".
Dalebora imieniny obchodzi 29 czerwca.

Dobrosułka    - staropolskie imię żeńskie, złożone z dwóch członów: Dobro- ("dobry") i -sułka ("obiecywać" albo "lepsza, możniejsza"). Może oznaczać "obiecująca dobro".
Dobrosułka imieniny obchodzi 21 kwietnia i 22 grudnia.

Dobrożyźń      - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Dobro- ("dobry, dobra") i -żyźń ("urodzajność, żyzność"). Możliwe staropolskie zdrobnienia: Dobrosta, Dobruchna, Dobrusza, Dochna.
Dobrożyźń imieniny obchodzi 20 stycznia.

Domaczaja     - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Doma- ("dom"; oznacza "pomieszczenie, gdzie człowiek żyje ze swoją rodziną"; "wszystko, co jest w domu, rodzina, mienie, majątek", "ród, pokolenie", "strony rodzinne, kraj ojczysty") i -czaja ("spodziewać się, oczekiwać"). Mogło oznaczać "ta, która oczekuje w domu", lub "oczekiwana w domu".                                                                                   Domaczaja imieniny obchodzi 11 października.

Dziadumiła     - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Dziadu- ("dziadowi, przodkowi") i -miła ("miła"). Oznaczało "miła swojemu dziadkowi".
Dziadumiła imieniny obchodzi 1 lutego.

Gniewosądka  - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Gniewo- ("gniew") i -sąd-ka ("sądzić").
Gniewosądka imieniny obchodzi 8 lutego.

Gosława         - staropolskie imię żeńskie; forma skrócona takich imion, jak Godzisława, Gorzysława (brak dawnych zapisów tego imienia w pełnej formie rodzaju żeńskiego) lub Gościsława. Możliwe dalsze staropolskie zdrobnienia: Gochna, Goszka, Kochna.
Gosława imieniny obchodzi: 18 kwietnia i 1 grudnia.

Hubysława      - staropolskie imię żeńskie. Składa się z członu Uby- ("ubyć, ubywać") -sława ("sława"). Może oznaczać "ta, która pomniejsza sławę", lub "ta, której pojawienie się na świecie wiąże się z gorszą sławą".
Hubysława imieniny obchodzi 24 maja.

Imisława         - staropolskie imię żeńskie. Składa się z członu Imi- ("jąć", "rozpocząć") i -sława ("sława"). Mogło oznaczać "ta, która zapoczątkowuje sławę". W źródłach polskich poświadczone w XIV wieku (1398 rok).
Imisława imieniny obchodzi 25 maja i 12 lipca.

Izbygniewa     - staropolskie imię żeńskie. Złożone jest z dwóch członów: Izby- ("zbywać", "mieć w nadmiarze") i -gniew ("gniew"). Oznacza "tę, która jest gniewna".
Izbygniewa imieniny obchodzi 3 kwietnia.

Mszczuja       - staropolskie imię żeńskie. Odpowiednik męskiego imienia Mszczuj, które jest najprawdopodobniej wariantem imienia Mściwuj.
Mszczuja imieniny obchodzi 2 czerwca.

Naczęsława    - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Naczę- ("zacząć") i -sława ("sława")[1]. Być może oznaczało "tę, która zapoczątkowuje sławę".
Naczęsława imieniny obchodzi 22 lipca.

Niestanka       - staropolskie imię żeńskie, złożone z dwóch członów: nie- (negacja) i -stanka ("stać"). Mogło powstać przez negację imion z pierwszym członem Stani- albo pochodzić od imienia Nestor (w staropolszczyźnie Nieścior).
Niestanka imieniny obchodzi 7 kwietnia.

Przeborka      - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Prze- ("przez" i wiele innych znaczeń) i -bor-ka ("walczyć, zmagać się"). Być może oznaczało "tę, która najlepiej walczy".
Przeborka imieniny obchodzi 18 czerwca.

Przybycześć  - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Przyby- ("przybyć, przybywać") oraz -cześć ("cześć, cnota, honor, dobre imię, zaszczyt"). Mogło oznaczać "tę, z którą przychodzi dobre imię".
Przybycześć imieniny obchodzi 28 kwietnia.

Radochna      - zdrobniała forma żeńska od imion żeńskich złożonych z pierwszym członem Rado- (Radomira, Radosława). W źródłach polskich poświadczone od XIII wieku (1265 rok).
Radochna imieniny obchodzi 8 września.

Samboja        - staropolskie imię żeńskie, złożone z członu Sam- ("samotna, jedyna") oraz członu -boj-a ("bicie, walka"). Oznacza "tę, która walczy samotnie".
Samboja imieniny obchodzi 13 grudnia.

Siabora          - staropolskie imię żeńskie, złożone z członu Sia- ("wszystek, każdy, zawsze"), oraz członu -bora ("walczyć, zmagać się"). Mogło oznaczać "ta, która zawsze podejmuje walkę". Zdrobnieniem od tego imienia mogła być Świechna.
Siabora imieniny obchodzi 21 października.

Smysława      - staropolskie imię żeńskie, będące prawdopodobnie skróceniem pierwotnego Smysłsława, złożonego z dwóch członów: Smysł- ("zmysł", albo s-mysł – "z myśli, z myślenia") i -sława ("sława"). Mogło oznaczać "ta, która jest sławna dzięki swojemu intelektowi".
Smysława imieniny obchodzi 31 stycznia.

Świętożyźń     - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Święto- ("święty/a, mocny/a") i -żyźń ("urodzajność, żyzność, życie").
Świętożyźń imieniny obchodzi 12 lipca.

Tomiła             - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów To- i -miła.
Tomiła imieniny obchodzi 10 października.

Tworzysława    - imię żeńskie, nienotowane w staropolszczyźnie, stanowiące żeński odpowiednik staropolskiego imienia Tworzysław. Składa się z członu Tworzy- ("tworzyć") -sława ("sława"). Oznacza prawdopodobnie "tę, która stwarza (kreuje) sławę".
Tworzysława imieniny obchodzi 18 sierpnia.

Wirzchosława  - staropolskie imię żeńskie. Składa się z członu Wirzcho- ("wierzch, szczyt, czubek") i -sława ("sława"). Może oznaczać "znajdująca się u szczytu sławy".                                                                                                            Wirzchosława obchodzi imieniny 3 marca i 26 sierpnia.

Wyszeniega     - staropolskie imię żeńskie, złożone z dwóch członów: Wysze- ("wyższa, ceniona ponad wszystko, stawiana ponad innymi") i -niega ("rozkosz").
Wyszeniega imieniny obchodzi 21 lutego i 4 kwietnia.

Zwnisława        - staropolskie imię żeńskie, składające się z członów Zwni- ("brzmieć, dźwięczeć") i-sława ("sława", "sławić").
Zwnisława imieniny obchodzi 10 marca.

Żyrosława         - staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Żyro- ("pokarm, czynnosć jedzenia, życie") i -sława ("sława, sławić").
Żyrosława imieniny obchodzi 18 sierpnia.

Żywia     - imię żeńskie pochodzenia słowiańskiego. Imię wzięte od Żywii, pogańskiej bogini życia.
Żywia imieniny obchodzi 20 października.

     Kiedyś te imiona wymieniane były przez wiele osób: rodziców, ukochanych, przyjaciół i wrogów. Czy wrócą jeszcze do łask?

Z.W.

Ładuję stronę