Urloplandia

Twoje źródło informacji o ciekawych atrakcjach i wygodnych noclegach w Polsce.

Imiona słowiańskie żeńskie

Imiona słowiańskie żeńskie
Imiona słowiańskie żeńskie
Imiona słowiańskie żeńskie
Imiona słowiańskie żeńskie
Imiona słowiańskie żeńskie

Jakie dawniej nadawano imiona dla dziewczynek? Może większość wyda nam się nieco dziwna, ale niektóre pozostały, np.: Bogumiła, Bogusława, Bożena, Bronisława, Kazimiera, Milena, Mirosława, Sława, Wiesława.

Poniżej przytoczymy te dzisiaj bardzo rzadkie. Może jeszcze się przyjmą? Przecież wszystko jest tylko kwestią zwyczaju.

Bogdała-staropolskie imię żeńskie i męskie, złożone z członów Bog- („Bóg”, „Boga”, ale pierwotnie „los, dola, szczęście”) i -dała („dać”). Prawdopodobnie oznaczało „niech los da”, por. bodaj – „niechby, oby”.
Bogdała imieniny obchodzi 7 maja.

Boguwola-staropolskie imię żeńskie, złożone z członu Bogu- („Bóg”, ale pierwotnie „los, dola, szczęście”) i -wola („wola”). Imię to mogło więc powierzać córkę w opiekę dobremu losowi.
Boguwola imieniny obchodzi 28 stycznia i 8 grudnia.

Bolemira-żeński odpowiednik imienia Bolemir, nienotowany w dawnych źródłach. Znaczenie imienia: "pragnąca pokoju".
Bolemira imieniny obchodzi 9 września.

Bożeciecha-żeńska forma imienia Bożeciech. Znaczenie imienia: "ta, która jest pociechą boga".
Bożeciecha imieniny obchodzi 14 marca.

Ciechosława-staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Ciecho- ("uciecha, pociecha") i -sława ("sława"). Imię to mogło oznaczać "sławiąca radość". Ciechosława imieniny obchodzi 30 czerwca i 4 grudnia.

Częstobrona-staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Często- ("często") i -bron/a ("bronić się"). Mogło ono oznaczać "tę, która często się broni", czy też "tę, której się często udaje obronić". Notowane w Polsce od średniowiecza, także w formie Częstobronka.
Przykładowe dawne zdrobnienia: Częstocha, Częstochna, Częstorka.
Częstobrona imieniny obchodzi 3 października.

Dadzboga-staropolskie imię żeńskie, złożone z członu Dadz ("daj") i -boga ("Bóg", ale pierwotnie "los, dola, szczęście"). Prawdopodobnie oznaczało wezwanie do losu: "daj, losie [późn. daj Bóg]".
Dadzboga imieniny obchodzi 29 września.

Dalebora- staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Dale- ("daleko", może też "oddalać") i -bora ("walka"). Oznaczałoby więc "tę, która pozostaje daleko od walki".
Dalebora imieniny obchodzi 29 czerwca.

Dobrosułka-staropolskie imię żeńskie, złożone z dwóch członów: Dobro- ("dobry") i -sułka ("obiecywać" albo "lepsza, możniejsza"). Może oznaczać "obiecująca dobro".
Dobrosułka imieniny obchodzi 21 kwietnia i 22 grudnia.

Dobrożyźń-staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Dobro- ("dobry, dobra") i -żyźń ("urodzajność, żyzność"). Możliwe staropolskie zdrobnienia: Dobrosta, Dobruchna, Dobrusza, Dochna.
Dobrożyźń imieniny obchodzi 20 stycznia.

Domaczaja-staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Doma- ("dom"; oznacza "pomieszczenie, gdzie człowiek żyje ze swoją rodziną"; "wszystko, co jest w domu, rodzina, mienie, majątek", "ród, pokolenie", "strony rodzinne, kraj ojczysty") i-czaja ("spodziewać się, oczekiwać"). Mogło oznaczać "ta, która oczekuje w domu", lub "oczekiwana w domu". Domaczaja imieniny obchodzi 11 października.

Dziadumiła-staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Dziadu- ("dziadowi, przodkowi") i -miła ("miła"). Oznaczało "miła swojemu dziadkowi".
Dziadumiła imieniny obchodzi 1 lutego.

Gniewosądka-staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Gniewo- ("gniew") i -sąd-ka ("sądzić").
Gniewosądka imieniny obchodzi 8 lutego.

Gosława-staropolskie imię żeńskie; forma skrócona takich imion, jak Godzisława, Gorzysława (brak dawnych zapisów tego imienia w pełnej formie rodzaju żeńskiego) lub Gościsława. Możliwe dalsze staropolskie zdrobnienia: Gochna, Goszka, Kochna.
Gosława imieniny obchodzi: 18 kwietnia i 1 grudnia.

Hubysława-staropolskie imię żeńskie. Składa się z członu Uby- ("ubyć, ubywać") -sława ("sława"). Może oznaczać "ta, która pomniejsza sławę", lub "ta, której pojawienie się na świecie wiąże się z gorszą sławą".
Hubysława imieniny obchodzi 24 maja.

Imisława-staropolskie imię żeńskie. Składa się z członu Imi- ("jąć", "rozpocząć") i -sława ("sława"). Mogło oznaczać "ta, która zapoczątkowuje sławę". W źródłach polskich poświadczone w XIV wieku (1398 rok).
Imisława imieniny obchodzi 25 maja i 12 lipca.

Izbygniewa-staropolskie imię żeńskie. Złożone jest z dwóch członów: Izby- ("zbywać", "mieć w nadmiarze") i -gniew ("gniew"). Oznacza "tę, która jest gniewna".
Izbygniewa imieniny obchodzi 3 kwietnia.

Mszczuja-staropolskie imię żeńskie. Odpowiednik męskiego imienia Mszczuj, które jest najprawdopodobniej wariantem imienia Mściwój.
Mszczuja imieniny obchodzi 2 czerwca.

Naczęsława- staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Naczę- ("zacząć") i -sława ("sława") [1]. Być może oznaczało "tę, która zapoczątkowuje sławę".
Naczęsława imieniny obchodzi 22 lipca.

Niestanka-staropolskie imię żeńskie, złożone z dwóch członów: nie- (negacja) i -stanka ("stać"). Mogło powstać przez negację imion z pierwszym członem Stani- albo pochodzić od imienia Nestor (w staropolszczyźnie Nieścior).
Niestanka imieniny obchodzi 7 kwietnia.

Przeborka- staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Prze- ("przez" i wiele innych znaczeń) i -bor-ka ("walczyć, zmagać się"). Być może oznaczało "tę, która najlepiej walczy".
Przeborka imieniny obchodzi 18 czerwca.

Przybycześć-staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Przyby- ("przybyć, przybywać") oraz -cześć ("cześć, cnota, honor, dobre imię, zaszczyt"). Mogło oznaczać "tę, z którą przychodzi dobre imię".
Przybycześć imieniny obchodzi 28 kwietnia.

Radochna-zdrobniała forma żeńska od imion żeńskich złożonych z pierwszym członem Rado- (Radomira, Radosława). W źródłach polskich poświadczone od XIII wieku (1265 rok).
Radochna imieniny obchodzi 8 września.

Samboja-staropolskie imię żeńskie, złożone z członu Sam- ("samotna, jedyna") oraz członu -boj-a ("bicie, walka"). Oznacza "tę, która walczy samotnie".
Samboja imieniny obchodzi 13 grudnia.

Siabor- staropolskie imię żeńskie, złożone z członu Sia- ("wszystek, każdy, zawsze"), oraz członu -bora ("walczyć, zmagać się"). Mogło oznaczać "ta, która zawsze podejmuje walkę". Zdrobnieniem od tego imienia mogła być Świechna.
Siabora imieniny obchodzi 21 października.

Smysława-staropolskie imię żeńskie, będące prawdopodobnie skróceniem pierwotnego Smysłsława, złożonego z dwóch członów: Smysł- ("zmysł", albo s-mysł – "z myśli, z myślenia") i -sława ("sława"). Mogło oznaczać "ta, która jest sławna dzięki swojemu intelektowi".
Smysława imieniny obchodzi 31 stycznia.

Świętożyźń-staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Święto- ("święty/a, mocny/a") i -żyźń ("urodzajność, żyzność, życie").
Świętożyźń imieniny obchodzi 12 lipca.

Tomiła- staropolskie imię żeńskie, złożone z członów To- i -miła.
Tomiła imieniny obchodzi 10 października.

Tworzysława-imię żeńskie, nienotowane w staropolszczyźnie, stanowiące żeński odpowiednik staropolskiego imienia Tworzysław. Składa się z członu Tworzy- ("tworzyć") -sława ("sława"). Oznacza prawdopodobnie "tę, która stwarza (kreuje) sławę".
Tworzysława imieniny obchodzi 18 sierpnia.

Wirzchosława-staropolskie imię żeńskie. Składa się z członu Wirzcho- ("wierzch, szczyt, czubek") i -sława ("sława"). Może oznaczać "znajdująca się u szczytu sławy".

Wirzchosława obchodzi imieniny 3 marca i 26 sierpnia

Wyszeniega- staropolskie imię żeńskie, złożone z dwóch członów: Wysze- ("wyższa, ceniona ponad wszystko, stawiana ponad innymi") i -niega ("rozkosz").
Wyszeniega imieniny obchodzi 21 lutego i 4 kwietnia.

Zwnisława-staropolskie imię żeńskie, składające się z członów Zwni- ("brzmieć, dźwięczeć") i-sława ("sława", "sławić").
Zwnisława imieniny obchodzi 10 marca.

Żyrosława- staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Żyro- ("pokarm, czynność jedzenia, życie") i -sława ("sława, sławić").
Żyrosława imieniny obchodzi 18 sierpnia.

Żywia-imię żeńskie, pochodzenia słowiańskiego. Imię wzięte od Żywii, pogańskiej bogini życia.
Żywia imieniny obchodzi 20 października.

Kiedyś te imiona wymieniane były przez wiele osób: rodziców, ukochanych, przyjaciół i wrogów. Czy wrócą jeszcze do łask?

Z.W.

Ładuję stronę