Urloplandia

Noclegi, atrakcje turystyczne i gastronomia w Polsce - urloplandia.pl

Imiona słowiańskie męskie

     Macie problem z nadaniem imienia dla swojego dziecka? Ostatnio najbardziej popularne imiona męskie to Antoni, Jan, Jakub, Franciszek, czy Aleksander. A może by tak wybrać imię typowo słowiańskie? Poniżej podajemy niektóre z tych imion i ich znaczenie.

Blizbor      -  staropolskie imię męskie. Składa się z członu Bliz- ("blisko") i -bor ("walka", "walczyć, zmagać się"). Druga z wymienionych pisowni prawdopodobnie jest zapisem imienia zdrobniałego, uformowanego przy użyciu przyrostka -jь, pod wpływem którego wygłosowe -r przeszło w -rz. Imię to mogło oznaczać "walczącego w pobliżu" lub "walczącego w zwarciu".
Blizbor imieniny obchodzi 28 stycznia oraz 12 marca.

Bolebor      - staropolskie imię męskie. Składa się z członu Bole- ("więcej") i -bor ("walka", "walczyć, zmagać się"). Imię to mogło oznaczać "tego, kto więcej walczy".
Bolebor imieniny obchodzi 25 lutego.

Budziboj     - Budziboj – staropolskie imię męskie, złożone z członów Budzi- ("budzić") i -boj ("bicie, walka", a może pochodna od "bać się"). Mogło oznaczać "ten, który rozpoczyna bój" lub "ten, kto budzi strach".
Budziboj imieniny obchodzi 5 września.

Cieszybor   - staropolskie imię męskie, złożone z członów Cieszy- ("cieszyć") i -bor ("walka"). Oznaczałoby więc "tego, którego cieszy walka".
Cieszybor imieniny obchodzi 4 grudnia.

Dalewin - staropolskie imię męskie z regionu Pomorza, złożone z dwóch członów: Dale- ("daleko", może też "oddalać") i -win, równoważnego znaczeniowo członowi "wuj". Oznaczałoby więc "tego, kogo wuj jest daleko", "tego, którego rodzina ze strony matki jest daleko".                                                                                                     
Dalewin obchodzi imeniny 4 października.

Dobrociech  - staropolskie imię męskie, złożone z członu Dobro- ("dobry") oraz -ciech ("cieszyć"). Może ono oznaczać "tego, którego cieszy dobro".
Dobrociech imieniny obchodzi 5 czerwca i 8 czerwca.

Dobrzegniew - staropolskie imię męskie, złożone z członów Dobrze- ("dobry") oraz -gniew ("gniew"). Mogło oznaczać "ten, którego gniew jest zawsze dobry" lub in.
Dobrzegniew imieniny obchodzi 20 stycznia.

Drogomysł  - staropolskie imię męskie. Składa się z członu Drogo- ("drogi") i -mysł ("myśleć", "myśl"). Mogło oznaczać "mający cenne myśli".
Drogomysł imieniny obchodzi 17 czerwca i 18 czerwca.

Falibor       - staropolskie imię męskie, złożone z członu Fali- (Chwali – "chwalić, sławić, dziękować") i -bor ("walka"). Prawdopodobnie oznaczało "tego, który sławi walkę".
Falibor imieniny obchodzi 8 lipca.

Gościrad    - staropolskie imię męskie złożone z członów Gości- (tryb rozkazujący "gość!" od gościć "być gdzieś gościem") i -rad ("być zadowolonym, chętnym, cieszyć się"). Znaczenie imienia: "gość rado!" = ten który (niech) chętnie gości w obcych stronach.
Gościrad imieniny obchodzi 28 listopada.

Grodzisław  - staropolskie imię męskie. Składa się z członu Grodz(i)- ("grodzić, otaczać płotem") i -sław ("sława").
Grodzisław imieniny obchodzi 10 kwietnia i 12 października.

Izbor         - staropolskie imię męskie, złożone z dwóch członów: Iz- ("z") i -bor ("walczyć, zmagać się"). Mogło oznaczać "pochodzącego z walki", "posiadającego sławę z walki" itp.
Izbor imieniny obchodzi 5 kwietnia.

Jaczemir    - staropolskie imię męskie, złożone z członów: Jacze- ("znakomitszy, mocniejszy") i -mir ("pokój, spokój, dobro"). Mogło ono oznaczać: "ten, kto przynosi lepszy pokój".
Jaczemir imieniny obchodzi 2 czerwca.

Kanimir     - słowiańskie/staropolskie imię męskie, złożone z członów: Kani- w różnych wersjach brzmieniowych ("gościć, zapraszać") i -mir ("pokój, spokój, dobro"). Znaczenie imienia: "ten, u kogo gości pokój".                                                     
Kanimir obchodzi imieniny 9 czerwca.

Lasota       - imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się od słowa "las" i oznacza "tego, który żyje w lesie".
Lasota obchodzi imieniny 31 grudnia.

Lutobor      -  staropolskie imię męskie, złożone z członów Luto- ("srogi, okrutny, dziki", por. luty) i -bor ("walczyć, zmagać się"). Znaczenie imienia: "srogi w walce".
Lutobor imieniny obchodzi 30 marca i 19 lipca.

Łękomir      - staropolskie imię męskie, złożone z członów Łęko- (łęka – "zdrada, obłuda, przebiegłość, chytrość") i -mir ("pokój, spokój, dobro"). Być może oznaczało "ten, który ustanawia pokój dzięki swojej chytrości".
Łękomir imieniny obchodzi 26 września.

Miłorad       - staropolskie imię męskie złożone z członów Miło- ("miły") i -rad ("być zadowolonym, chętnym, cieszyć się").
Miłorad imieniny obchodzi 9 sierpnia.

Mojmir       - starosłowiańskie (w tym staropolskie) imię męskie, złożone z członów Moj- ("mój") i -mir ("pokój, spokój, dobro"). Prawdopodobnie oznaczało "moje dobro", "mój skarb".
Mojmir imieniny obchodzi 10 stycznia i 3 września.

Myślimir     - staropolskie imię męskie, złożone z członów Myśli- ("myśleć") i -mir ("pokój, spokój, dobro"). Być może oznaczało "tego, który obmyśla pokój" albo "tego, który myśli o pokoju".
Myślimir imieniny obchodzi 14 kwietnia i 29 kwietnia.

Namir        - staropolskie imię męskie. Imię to składa się z dwóch członów: na ("na"; jedno ze znaczeń na nazywało kogoś, ze względu na kogo coś się działo") oraz -mir ("pokój, spokój, dobro"). Mogło ono więc oznaczać "ten, który pojawił się w czasie pokoju" albo "ten, dzięki któremu zapanuje pokój".
Namir imieniny obchodzi 1 lipca i 6 sierpnia.

Niepełka     - staropolskie imię męskie, złożone z dwóch członów: nie- (negacja) i -pełka ("pułk"). Być może oznaczało "tego, kto walczy samotnie".
Niepełka imieniny obchodzi 4 czerwca.

Nieznamir    - staropolskie imię męskie, składające się z członów nie zna mir, czyli "nie zna miru (nie zna pokoju)".
Nieznamir imieniny obchodzi 25 lipca.

Odolen         - imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Pochodzi od słowa: "(p)odołać" - oprzeć się, stawić opór, pokonać.
Odolen imieniny obchodzi 18 listopada.

Przebor       - słowiańskie/staropolskie imię męskie, złożone z członów Prze- ("przez" i wiele innych znaczeń) i -bor ("walczyć, zmagać się"). Być może oznaczało "tego, kto najlepiej walczy".
Przebor imieniny obchodzi 9 maja.

Przyboj        - staropolskie imię męskie, złożone z członów Przy- ("obok") i -boj ("bój, bicie, walka"). Mogło oznaczać "ten, który zawsze jest tam, gdzie toczy się walka".
Przyboj imieniny obchodzi 5 września.

Racimir       - staropolskie imię męskie, złożone z członów Raci- ("walczyć, wojować") oraz -mir ("pokój, spokój, dobro"). Znaczenie imienia: "walczący o pokój".
Racimir imieniny obchodzi 19 stycznia i 10 lipca.

Radowit       - staropolskie imię męskie, złożone z członów Rado- ("rad") i -wit ("pan, władca"). Znaczenie imienia: "rad swemu władcy" albo "ten, któremu jest rad jego władca".
Radowit imieniny obchodzi 27 maja, 28 listopada i 29 grudnia.

Rzędziwoj   - staropolskie imię męskie, złożone z członu Rzędzi- ("rządzić") oraz członu -woj ("wojownik"). Imię to mogło znaczyć "rządzący wojownikami".
Rzędziwoj imieniny obchodzi 10 lipca.

Siedlewit     - staropolskie imię męskie, złożone z członów Siedle- ("osada, siedziba") i -wit ("pan, władca"). Znaczenie imienia: "pan swojej siedziby".
Siedlewit imieniny obchodzi 29 listopada.

Skarbimir     - staropolskie imię męskie, złożone z członów Skarbi- ("smucić, martwić, troszczyć się") i -mir ("pokój, spokój, dobro"). Może oznaczać "troszczący się o pokój".
Skarbimir imieniny obchodzi 26 stycznia i 19 października.

Sobierad      - staropolskie imię męskie, złożone z członów Sobie- i -rad ("być zadowolonym, chętnym, cieszyć się").
Sobierad imieniny obchodzi 18 września.

Sulibor         - staropolskie imię męskie, złożone z dwóch członów: Suli- ("obiecywać" albo "lepszy, możniejszy") i -bor ("walczyć, zmagać się"). Może oznaczać "obiecujący walkę" albo "ten, który lepiej walczy".
Sulibor imieniny obchodzi 3 października i 17 listopada.

Świelub       - staropolskie imię męskie, złożone z członu Wsze- ("wszystek, każdy, zawsze") w wersji nagłosowej Świe- oraz członu -lub ("luby, kochany"). Może oznaczać "ten, co lubi wszystkich, wszystko".
Świelub imieniny obchodzi 20 sierpnia.

Tęgomir      - staropolskie imię męskie. Składa się z członu Tęgo- ("mocny") -mir ("pokój, spokój, dobro"). Może zatem oznaczać "trwały, stabilny pokój".
Tęgomir imieniny obchodzi 25 listopada.

Twardomir   - staropolskie imię męskie. Składa się z członu Twardo- ("twardy") -mir ("pokój, spokój, dobro"). Może zatem oznaczać "trwały, stabilny pokój".
Twardomir imieniny obchodzi 24 września i 24 listopada.

Uniegost      - staropolskie imię męskie. Składa się z członu Unie- ("lepszy") -gost ("podejmować kogoś, gościć"). Może zatem oznaczać "ten, który lepiej (niż inni) podejmuje gości".
Uniegost imieniny obchodzi 24 września.

Wielimir       - staropolskie imię męskie, złożone z członów Wiele- ("chcieć, kazać, radzić") i -mir ("pokój, spokój, dobro").
Wielimir imieniny obchodzi 28 października.

Wolebor      - staropolskie imię męskie. Znaczenie imienia: "ten, który woli walkę".
Wolebor imieniny obchodzi 13 sierpnia.

Wszeciech  - staropolskie imię męskie. Znaczenie imienia: "ten, któremu wszystko sprawia radość".
Wszeciech imieniny obchodzi 28 października.

Wyszomir    - staropolskie imię męskie, złożone z dwóch członów: Wysze- ("wyższy, ceniony ponad wszystko, stawiany ponad innymi") i -mir ("pokój"). Może więc oznaczać "ten, który ceni pokój ponad wszystko".
Wyszomir imieniny obchodzi 28 sierpnia.

Zdziwoj        - staropolskie imię męskie, złożone z dwóch członów: Zdzi- ("uczynić, nadać imię, zrobić") i woj ("wojownik").
Zdziwoj imieniny obchodzi 26 czerwca.

Żegota        - imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się od słowa żec (czyli „palić”).
Żegota imieniny obchodzi 1 lutego.

Żytomir       - imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Znaczenie imienia: "pragnący żyć w pokoju"
Żytomir imieniny obchodzi 7 listopada.

    Nie znacie tych imion? Nosili je nasi przodkowie.

Z.W.

Ładuję stronę