Urloplandia

Twoje źródło informacji o ciekawych atrakcjach i wygodnych noclegach w Polsce.

Górnictwo piaskowe

     Co my wszyscy, lub prawie wszyscy myślimy na słowo kopalnia, bądź górnik? Zaraz nam przychodzi na myśl węgiel i czarne, ciemne chodniki wydobywcze. Otóż górnikami są także pracujący w kopalniach wydobywajacych inne surowce, w tym też surowce budowlane takie jak: żwiry, gliny, kruszywo skalne i piasek.

     Kopalnie piasku są rozmieszczone w całym kraju. Praca w nich jest inna, niż w górnictwie węglowym. Wszystkie kopalnie piasku są odkrywkowe, na powietrzu, a i kopalina jest jakby bardziej ekologiczna niż węgiel.

     Nie wszyscy wydobywający piasek są górnikami. Można go wydobywać na własne potrzeby, na terenie należącym do zainteresowanego, ale tylko w ilości 10m3 rocznie. W każdym innym przypadku wydobywaniem piasku trudnią się górnicy.

      Co można uzyskać z tego piasku? Oczywiście służy on jako materiał budowlany, ale również stosowany jest w przemyśle szklarskim, w odlewnictwie, przy szczelinowaniu łupków podczas wydobywania gazu łupkowego i ma wiele, wiele innych zastosowań, nawet tak prozaicznych jak piasek w akwariach, czy zwyczajnych piaskownicach. Nie wiem czy wiecie, że z polskiego piasku wykonane zostało szkło wykorzystane w konstrukcji szklanej piramidy w Luwrze. Zobaczmy ile szkła jest potrzebne do produkcji okien, szyb samochodowych, butelek. Buduje się wiele budynków, dróg i obiektów, do których powstania piasek jest niezbędny. 

     Surowca nie brakuje a i zapotrzebowanie na niego jest ogromne. Stąd wynika, że kopalniom piasku nie grozi zastój.

     Z okazji Barbórki wszystkim Górnikom różnych branż, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom składamy życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.

     Szczęść Boże!

                                                                                                                           Urloplandia

Z.W.

 

Ładuję stronę