Urloplandia

Twoje źródło informacji o ciekawych atrakcjach i wygodnych noclegach w Polsce.

Enklawa i eksklawa

   

  Co to jest enklawa? Właściwie to wiadomo. Enklawą jest terytorium jakiegoś państwa, otoczone przez terytorium innego. Tak jak wyspa na morzu, która jest przez nie oblana. Przykładem jej był też Berlin Zachodni, który był enklawą na terenie NRD. Państwami - enklawami (lecz nie eksklawami) są też: Watykan (na terenie Rzymu), San Marino (na terytorium Włoch) i Lesotho (na terytorium RPA). 

     A co to jest eksklawa? Jest to część terytorium, np. państwa, które jest położone poza jego granicami. Eksklawą Niemiec Zachodnich był właśnie Berlin Zachodni. Teraz eksklawami są np: Alaska (eksklawa USA), rosyjski obwód kaliningradzki (eksklawa Rosji), Ceuta i Melilla (eksklawy Hiszpanii). To te bardziej znane. Oczywiście jest ich o wiele więcej. 

     Takie położenie poza właściwym terytorium sprawia nieraz wiele niedogodności. Szczególnie z dojazdem przez terytorium innego państwa, dostawą energii czy usługami dla ludności. Rodzi to nieraz wiele nieporozumień i może być przyczyną wielu konfliktów. W najbardziej ekstremalnych przypadkach położenie takie doprowadzało do wojen.

     W Unii Europejskiej jest wiele przypadków enklaw i eksklaw. Nie rodzą one jednak konfliktów, tym bardziej, że obowiązują tu przepisy swobodnego przepływu osób w strefie Schengen.

    Najbardziej skomplikowany system enklaw i eksklaw znajduje się pomiędzy Belgią a Holandią w holenderskim mieście  Baarle. Miasto to jest swojego rodzaju zbiorem eksklaw ( 20 belgijskich, a w nich, żeby było bardziej skomplikowane, jeszcze 7 holenderskich). Granice między tymi dwoma państwami przebiegają wzdłuż ulic, ale niekoniecznie; również na tych granicach stoją poszczególne budynki. Można spać w Holandii, a posiłki w jadalni spożywać w Belgii. Niektore budynki użyteczności publicznej przedziela w środku przebiegająca granica państwowa. Oczywiście jest to symboliczne i nie stanowi większego problemu. W mieście tym obowiązuje równolegle prawo belgijskie i holenderskie. O tym, do jakiego państwa należy dom, decydują drzwi wejściowe do niego. Jako ciekawostkę można dodać, że w jednym przypadku granica przebiega przez środek drzwi wejściowych, więc teoretycznie nie wiadomo w którym państwie mieszkają domownicy. Idąc powiedzmy do sklepu przechodzimy wielokrotnie granice państwowe, które znajdują się w różnych nieoczekiwanych miejscach.

     Enklawy i eksklawy nie są jedynie terminami politycznymi. Mogą one dotyczyć też innych charakterystycznych terytoriów, jak np. enklawa lasu liściastego otoczona lasem iglastym, itp.

     Poniżej przedstawiamy zdjęcia z miasta Baarle z przechodzącymi granicami państwowymi w różnych nieoczekiwanych miejscach.

granice międzypaństwowe w Baarle
mapa Baarle pokazująca skomplikowany system enklaw i eksklaw
granice międzypaństwowe w Baarle
granica holendersko-belgijska przebiegajaca przez sklep
w jakim państwie mieszkają lokatorzy tego budynku?
granice międzypaństwowe w Baarle
granice międzypaństwowe w Baarle
granice międzypaństwowe w Baarle
granice międzypaństwowe w Baarle
granice międzypaństwowe w Baarle
granice międzypaństwowe w Baarle
granice międzypaństwowe w Baarle
granice międzypaństwowe w restauracji
numery domów: holenderskie i belgijskie na jednym budynku
granice międzypaństwowe w Baarle
granice międzypaństwowe w Baarle
granice międzypaństwowe w Baarle
Ładuję stronę