Urloplandia

Noclegi, atrakcje turystyczne i gastronomia w Polsce - urloplandia.pl

Chiromancja

 Wg. Collins Andy – Język ciała gestów i zachowań:

Wewnętrzne strony dłoni pokryte są zróżnicowaną siecią linii. Swój rysunek i wymiary (proporcjonalnie do wieku) zachowują w głównych zarysach przez całe życie człowieka. Wszelkie zmiany są nieznaczne.
W chiromancji nie spotyka się dwóch identycznych siatek liniowych – podobnie jak linii papilarnych. Nawet na dłoniach tej samej osoby obrazy linii nie pokrywają się.
Linie na dłoni powinny być dość wyraźnie zaznaczone i powinny mieć regularny przebieg, bez załamań i przerw. Znaczenie ma również kolor lub zabarwienie linii. Barwa czerwona lub różowa wskazuje na naturę zapalczywą, gwałtowną i raptusowatą. Linia biała świadczy o delikatnym zdrowiu i pasywnej postawie. Linie
żółte mogą znamionować pesymizm, niedowartościowanie i złośliwość. Linie ciemnoniebieskie występują zazwyczaj u osób o węższych horyzontach umysłowych, prostych i upartych.

Ważniejsze linie dłoni:
1) życia, 2) głowy (rozumu), 3) serca,4) przeznaczenia, 5) Słońca, 6) małżeństwa, 7) zdrowia, 8 )- mleczna droga, 9) intuicji

Linie cienkie – osoba o dużym temperamencie, niecierpliwa i lubiąca przygody.

Duża liczba linii i znaków – duża nerwowość i zbytnie uleganie emocjom.

Linie bardzo długie – predyspozycje do nauk ścisłych i przyrodniczych.

Linie szerokie – świadczą o unormowanym trybie życia, wewnętrznym spokoju, szczerości i jasności umysłu.

Linie głębokie – duża witalność, mocny charakter, zdecydowanie w działaniu i duża odporność psychiczna.

Linie słabo zaznaczone – osobowość spokojna, stroniąca od emocji i wybijania się na pierwszy plan.

Linie łamane – zapowiadają zmienne koleje losu, kłopoty i wielkie emocje, czasem dramatyczne.

Na każdej dłoni znajdują się trzy podstawowe linie, tj. życia, głowy (rozumu) i serca. Ponadto często występują linie towarzyszące o mniejszym znaczeniu.

Linia życia

Linia ta cieszy się na ogół największym zainteresowaniem osób analizujących siatkę swoich dłoni. Wynika to z dawnego przekonania, że ma ona określać długość życia. Stąd chciano, aby była jak najdłuższa.
Tymczasem linia życia znamionuje przede wszystkim siły witalne organizmu i jego potencjał energetyczny. Na przykład wyraźna, ale krótka linia może znaczyć, że dana osoba będzie prowadzić intensywne i zdrowe życie do pewnego wieku, a później jej witalność ulegnie znacznemu osłabieniu. Znane są osoby, które miały krótką linię życia lub prawie niewidoczną, a dożyły sędziwego wieku.

Duże znaczenie przy określaniu stanu zdrowia, chorób, powodzenia życiowego, kariery, doświadczeń losu ma kształt, budowa i również długość linii życia.
Linia życia oznacza podstawę kciuka. Zaczyna się w połowic odległości między kciukiem a palcem wskazującym. Oto jej charakterystyka.

Długa i bardzo wyraźna – doskonałe zdrowie oraz znamionuje także długie i dynamiczne życie.

Krótka – ogromna energia życiowa, ale również i zagrożenie poważną chorobą. Nie ma to jednak związku z długością życia.

Szeroka – duży dynamizm życiowy, który się jednak może przedwcześnie wyczerpać. Życie zbyt intensywne, bez troski o zdrowie.

Długa i delikatna – długie życie, lecz trzeba cały czas uważać na zdrowie.

Długi łuk linii życia – wielkoduszność, szczerość i serdeczność.

Łuk spłaszczony – to przeciwieństwo powyższych cech, a zwłaszcza wewnętrzny chłód.

Linia życia schodząca ze wzgórka Wenus kilkoma rozgałęzieniami – wewnętrzny niepokój i skłonność do wędrówek i podróży.

Krótka i niewyraźna – słabsza osobowość, mała witalność oraz tchórzostwo.

Podwójna linia – życie pod silnym wpływem lub dominacją innej osoby.

Rozpoczynająca się poniżej linii głowy – nieopanowanie, słaba wola, uleganie słabostkom i brak samokontroli.

Rozpoczynająca się od linii głowy – umysł analityczny, opanowanie i wyrachowanie.

Rozpoczynająca się od wzgórka Jowisza – ogromna ambicja i silne dążenie do sukcesów.

Liczne przerwy – częste zmiany w życiu.

Falista – niestałość w uczuciach i brak równowagi.

Przerywana z zachodzącymi na siebie odcinkami – może znamionować* chorobę lub jakieś bolesne wydarzenia, ale niezbyt dramatyczne.

Przerwana na początku – poważna choroba w dzieciństwie.

Rozwidlona na końcu – zmiany w życiu oraz bieda na starość.

Cienko zakończona – słaba witalność u kresu życia.

Dublowana (z linią Marsa) – spotęgowanie cech oraz długie i zdrowe życie.

Linia życia biała – powolność, flegmatyczność.

Linia życia żółta – schorzenia wątroby i nerwowość.

Linia życia czerwonawa – temperament, zapalczywość i ogromna aktywność życiowa.

Linia głowy (rozumu)

Powinna zaczynać się w tym samym miejscu co linia życia, tj. na krawędzi dłoni, pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem. Często obie linie bywają na początku złączone. Im szybciej ten związek się kończy, tym wcześniej w człowieku rozbudza się samodzielność i tym wcześniej kształtuje się jego osobowość. Obok linii życia jest ona najważniejsza na dłoni – określa inteligencję, walory umysłowe, odwagę i umiejętność panowania nad emocjami.

Mało widoczna lub jej brak – to niezwykle rzadki przypadek. Oznacza brak ambicji życiowych, niezdolność do realizacji poważniejszych przedsięwzięć i niski poziom intelektualny.

Długa i pochylona ku dołowi – duża wyobraźnia i talenty twórcze.

Oddzielona od linii życia – śmiałość i skłonność do ryzyka.

Krótka – trudności z koncentracją i mała wyobraźnia.

Normalna – znamionuje komunikatywność, praktycyzm, dobrą pamięć i jasność myśli.

Sięgająca aż do wzgórka Księżyca – nadmierna wyobraźnia, skłonności do fantazjowania.

Wygięta do góry – duża operatywność i przedsiębiorczość.

Biegnąca blisko linii serca – wąskie horyzonty umysłowe.

Mocno zaznaczona – umiejętność ogromnej koncentracji w decydujących  momentach.

Szeroka – słaby refleks, trudności z koncentracją, brak pewności w realizacji zamierzeń.

Głęboka – duża inteligencja, często idąca w parze ze zdolnościami manualnymi.

Przebiegająca blisko linii życia – świadczy o niezależności myśli i poglądów, dobrym zdrowiu, wybuchowości i zapalczywości.

Linia wygięta – ostrzeżenie przed wypadkiem.

Linia niewyraźna – roztargnienie, częste bóle głowy, słaba pamięć i brak koncentracji.

Linia pofalowana – zmienny charakter, uleganie wpływom i skąpstwo.

Przecinająca linię życia – z jednej strony duża nieśmiałość, z drugiej zaś złośliwość i kłótliwość.

Zakończona rozwidleniem – uzdolnienia bardzo rozproszone, nie mogące zaowocować w żadnej konkretnej dziedzinie.

Zakończona potrójnym rozwidleniem – to kombinacja inteligencji, wyobraźni i przedsiębiorczości, przynosząca duże korzyści.

Linia serca

Linia ta powinna zaczynać się na skraju dłoni, pod małym palcem, i to nie za wysoko, gdyż oznaczać wówczas może ubogie życie i skłonność do zazdrości. W jej kształcie i przebiegu odzwierciedlone są takie
cechy jak trwałość i intensywność uczuć. Zapowiada porywy duszy oraz informuje o niektórych cechach psychicznych. Zaznaczona jest wyraźniej na dłoniach kobiecych, gdyż kobiety częściej w życiu kierują
się uczuciem.

Wznosząca się w kierunku palca wskazującego – powodzenie w uczuciach, ale również niestałość.

Szybko załamująca się i zanikająca – osoba w niewielkim tylko stopniu zdolna do miłości.

Zbyt cienka – świadczy o egocentryzmie i wewnętrznym chłodzie.

Poprzerywana i przypominająca łańcuszek – określa osobę, która za każdym razem zakochuje się intensywniej niż poprzednio.

Przebiegająca blisko linii rozumu – oznacza ścisłe powiązanie z domem i tradycją rodzinną.

Przebiegająca wysoko – rozum góruje nad uczuciem.

Bardzo długa – nadwrażliwość, nadpobudliwość i zazdrość.

Dłuższa od linii głowy – osoba kierująca się uczuciem.

Prosta – osoba zamknięta, nieufna.

Niewyraźna – liczne kłopoty uczuciowe.

Krótka i cienka – niezdolność do przeżywania wielkich uczuć.

Poprzerywana – niestałość uczuć.

Nachylona do linii głowy – melancholiczność ze skłonnościami do zazdrości.

Dotykająca linii głowy – emocjonalne podchodzenie do życia, ale również mała wydolność serca i wynikające z tego zaburzenia.

Pofalowana – oziębłość uczuciowa.

Linia z odgałęzieniami – szlachetność, dobroć i wierność.

Zakończona rozwidleniem – szczerość uczuć i dobrotliwość.

Przerywana z zachodzącymi na siebie członami – uszkodzenie serca.

Linia czerwona – żarliwy temperament, osoba szybko zakochująca się i szybko odkochująca.

Linia biała – egoizm, nieumiejętność dawania szczęścia innym.

Linia przeznaczenia (Saturna)

Biegnie od nadgarstka w kierunku palca środkowego (palca Saturna – i stąd jej nazwa). Linia ta określa największe zdarzenia w życiu człowieka.

Wskazuje też na odporność psychiczną i panowanie nad emocjami.

Brak linii Saturna – bezpośredniość, dojście do szczęścia i sukcesów możliwe jest tylko dzięki ciężkiej pracy.

Długa – szczęśliwe życie, dobre zdrowie i pomyślność w prowadzonych przedsięwzięciach.

Krótka – życie trudne, ale szczęśliwe.

Szeroka – życie proste i nieco monotonne.

Głęboka – zarówno szczęśliwe, jak i feralne wydarzenia należy przypisać przede wszystkim swoim działaniom.

Falista – brak życiowej stabilizacji

Nieregularna – życie chaotyczne, niespokojne, na dodatek w nie najlepszym zdrowiu.

Przerwana – liczne trudności i problemy.

Linia z odgałęzieniami – kłopoty i nieprzyjemne zdarzenia, ale małego formatu.

Podwojona (z linią równoległą) – duży potencjał energii i radość z posiadanych rzeczy.

Linia Słońca (Apolla)

Nazywana też jest linią talentów, linią powodzenia lub linią szczęścia.
Zaczyna się z dołu dłoni i biegnie w kierunku wzgórka Słońca, leżącego u podstawy palca serdecznego.
Linia Słońca informuje nas o uzdolnieniach danej osoby, jej upodobaniach, szczęściu, powodzeniu życiowym i wrażliwości. Około 25% ludzi nie ma tej linii w ogóle.

Długa – duża inteligencja, równowaga psychiczna, uzdolnienia twórcze i zamiłowania artystyczne.

Brak linii Słońca – osoba uboga psychicznie, banalna, wulgarna, pozbawiona wrażliwości na piękno i harmonię.

Słabo zaznaczona – niewielkie powodzenie w życiu oraz zagrożenie dla zdrowia.

Szeroka – pośpiech, chaotyczność i nerwowość w realizacji planów, przeciętne powodzenie, Wyraźna i prosta – osoba szczęśliwa i pełna uroku osobistego.

Krótka – powodzenie życiowe, sukcesy zawodowe i uznanie otoczenia.

Falista – zmienność losu, chaotyczność i brak gustu.

Nieregularna – raz na wozie, raz pod wozem. Przeszkody w realizacji planów dość częste, ale  rzezwyciężanie ich daje satysfakcję.

Podwójna – duże szczęście i wielkie sukcesy.

Potrójna – duże uzdolnienia i sukcesy osiągnięte dzięki własnej pracy.

Przerywana – częste zmiany postanowień.

Linia zdrowia (Merkurego)

Zaczyna się pod małym palcem i biegnie ukośnie w kierunku przegubu dłoni. Na jej podstawie możemy uzyskać informacje dotyczące stanu fizycznego osoby i jej cech intelektualnych.

Brak linii zdrowia – słaba budowa ciała i niezbyt dobre zdrowie.

Długa – znakomite zdrowie, jasny i przenikliwy umysł oraz dobra pamięć.

Głęboka i dobrze zaznaczona – dobry stan zdrowia, nie powinno być
z nim kłopotów na starość.

Falista – nerwowość i związane z tym problemy.

Krótka – dobre zdrowie, intuicja i niezła pamięć.

Szeroka – natura flegmatyczna, brak polotu i finezji.

Wiele linii – słabe zdrowie i nie najlepsza pamięć.

Podwojona – równowaga wewnętrzna, umiejętność dochodzenia do
założonych celów.

Przerywana – brak stabilizacji, pewnego bytu oraz kłopoty zdrowotne.

Linia intuicji (przeczucia)

Łączy wzgórek Merkurego ze wzgórkiem Księżyca. Nie występuje powszechnie. Oznacza silną wyobraźnie, żywy umysł, wrażliwość, zdecydowanie w działaniu i upór w dążeniu do celu. Linia ta częściej występuje na dłoniach kobiecych, gdyż kobiety posiadają na ogół większą intuicję i wyczucie sytuacji.

Brak linii intuicji – mała zdolność przeczuwania, brak talentów dyplomatycznych i częste strzelanie gaf.

Długa – twórcza wyobraźnia, intuicja i wytrwałość.

Krótka – dobre prognozy, duże możliwości danej osoby.

Szeroka – przerost wyobraźni i brak odwagi w działaniu.

Wąska, mało widoczna – subtelność, takt i duże zdolności mediacyjne.

Mleczna droga

Jest to linia o mniejszym znaczeniu niż dotychczas przedstawione, ale znakomicie uzupełnia ogólną charakterystykę osobowości człowieka.
Zaczyna się na dole dłoni i biegnie równolegle do przegubu, a dokładnie do linii rascety. Linia ta znamionuje wyobraźnię twórczą i erotyczną. Występuje na dłoniach artystów i twórców. Wiele osób jej nie ma.

Linia szeroka – ogromna zmysłowość, ale też i przerost wyobraźni.

Delikatna – niepewność, ciągłe poszukiwania, zmienne usposobienie, ale jednocześnie duża wrażliwość i subtelność.

W kształcie gałązki – znerwicowanie.

W kształcie łańcucha – wewnętrzne niepokoje i brak pewności działania.

Wygięta – największym Twoim wrogiem jesteś Ty sam.

Linia małżeństwa

Są to kreski lub krótkie linie poziome usytuowane na krawędzi zewnętrznej dłoni, między podstawą małego palca a początkiem linii serca. Nazywana też jest linią związków. Przyjęła się interpretacja, że liczba kresek w tym miejscu odpowiada liczbie związków czy małżeństw w życiu danej osoby. W rzeczywistości określa stabilność: małżeńską człowieka. Większa liczba linii świadczy o niestałości w tym względzie. Z kolei pojedyncza linia wskazuje na charakter stały, ale pożycie trudne i monotonne.

Długa linia – duża uczuciowość i przywiązanie.

Krótka – związek nietrwały.

Szeroka – skłonność do sprzeczek, kłótni i niesnasek.

Kręta – zdrada.

Podnosząca się – szczęśliwe pożycie małżeńskie.

Wygięta ku dołowi – nieudane małżeństwo.

Podwójna – niedoszłe do skutku lub nieudane małżeństwo.

Linia przerwana – tragiczne małżeństwo.

Oprócz wymienionych linii, na dłoni człowieka można jeszcze wyszczególnić wiele innych linii i znaków, lecz mają one drugorzędne znaczenie.

Wg. Collins Andy – Język ciała gestów i zachowań:

Ważniejsze linie dłoni: 1) życia, 2) głowy (rozumu), 3) serca,4) przeznaczenia, 5) Słońca, 6) małżeństwa, 7) zdrowia, 8 )- mleczna droga, 9) intuicji
Ładuję stronę