Urloplandia

Twoje źródło informacji o ciekawych atrakcjach i wygodnych noclegach w Polsce.

Arka Przymierza

I uczynią arkę z drzewa akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia; jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia.

 I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej dokoła złote wieńce.
 Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i przymocujesz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku.
 Rozkażesz zrobić drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem.
 I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej.
 Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane.
 I włożysz do arki Świadectwo, które dam tobie.
 I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota: długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia;
 dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni.
 Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych.
 Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu.I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów.
 Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz Świadectwo, które dam tobie.
 Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom.
 
 Cytat z Biblii Tysiąclecia, Księga Wyjścia 25:10-22
 
     Arka Przymierza, w której znajdowały się dwie kamienne tablice z tekstem Dekalogu, które Bóg wręczył Mojżeszowi na Górze Synaj była skrzynią z drzewa akacjowego o wymiarach: 134 x 80 x 80 cm. Była ona obita z obu stron blachą ze złota i przykryta złotą pokrywą.
     Izraelici wierzyli, że armia posiadająca Arkę Przymierza jest niezwyciężoną i wozili ją ze sobą na specjalnym wozie z zasłonami na wszystkie swoje wyprawy wojenne. Później została umieszczona w Świętym Miejscu w świątyni w Szilo na północ od Jerozolimy. Tam zdobyli ją Filistyni, lecz zwrócili, ponieważ uznali, że dzięki niej ponoszą klęski.
     Król Dawid przeniósł następnie Arkę do Jerozolimy, gdzie po zbudowaniu świątyni przez Salomona umieszczona została w specjalnym pomieszczeniu: w małej, ciemnej komnacie, wyłożonej dwudziestoma tonami złota, do którego wejście miał tylko arcykapłan i tylko raz w roku, paląc kadzidło, aby nie zobaczyć Arki.
     W 586 r.p.n.e. podczas ataku armii Babilonu pod wodzą Nabuchodonozora II świątynia została zburzona, a Arka zniknęła. Od tego czasu los Arki nie jest znany. Są tylko przypuszczenia, gdzie się może ona znajdować. Jedna z teorii mówi, że znajduje się ona na terenie Sudanu, inna, że prorok Jeremiasz ukrył ją w grocie na Górze Nebo, a jeszcze inna, że znajduje się przez cały czas na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, ukryta w tajemnej komnacie pod muzułmańską Studnią Dusz. Po zburzonej świątyni Salomona została tylko sławetna Ściana Płaczu, a podziemia pod nią i pod miastem nie są do tej pory zbadane, ponieważ w ochronie przed świętokradztwem eksplorację powstrzymują żydowscy i muzułmańscy ortodoksi.
     Jednak najbardziej prawdopodobną wersją jest ukrycie Arki Przymierza w Axum w Etiopii. Wg niej grupa Żydów przed atakiem Babilonu na Judeę wywiozła Arkę do Egiptu i ukryła na Elafantynie, wyspie na Nilu, a potem na wyspie Tana Kirkos na jeziorze Tana w Etiopii. Stamtąd trafiła do Axum, gdzie może przebywać do dzisiaj.
     Były cesarz Etiopii, Hajle Selasje kazał zbudować specjalną kapliczkę, aby umieścić tam Arkę. Pilnuje ją specjalny strażnik - kapłan, który nie opuszcza swojego stanowiska przez całe życie, a do środka wchodzi jedynie wtedy, kiedy obwiąże się sznurem. Wiadomo, że Arka jest dosyć niebezpiecznym instrumentem i w razie śmierci strażnika, będącego wewnątrz kapliczki dzięki temu sznurowi będzie go można wyciągnąć na zewnątrz bez wchodzenia do środka. Poza strażnikem Arki nikt nie widzi obiektu i nie może się do niego zbliżyć.
     Czy tam znajduje się faktycznie Arka, lub jej kopia? Nie wiadomo. Aura tajemnicy skłania do snucia wielu przypuszczeń, ale bez nierozwiązanych tajemnic nasze życie pozbawione  byłoby emocji.
Z.W.     
     
replika Arki Przymierza
Góra Mojżesza
Mojżesz z Tablicami
kamienne tablice
Szilo, gdzie najwcześniej była przechowywana Arka
Szilo, gdzie najwcześniej była przechowywana Arka
król Dawid tańczy przed Arką - Gargiulo
Świątynia Salomona
Świątynia Salomona
Świątynia Salomona
Ściana Płaczu
Wzgórze Świątynne w Jerozolimie
kapliczka w Axum, gdzie wg Etiopczyków przechowywana jest Arka Przymierza
strażnik Arki w Axum
Ładuję stronę